puuslik.ee toodetele, mis on ostetud internetipoest, kehtib 2 aastane garantii, mille tähtaeg algab kauba kättetoimetamise päevast. Garantii kehtib võimalikele tootmisdefektidele tingimusel, et toote paigaldamisel on järgitud pakendis olevat toote kokkupanemise juhendit ja toodet on kasutatud sihtotstarbeliselt.

Garantiist tulenevate õiguste teostamiseks peate garantii ajal ilmnenud defektidest puuslik.ee’le teatama vähemalt 1 kuu jooksul, esitades kirjaliku pretensiooni. Pretensioonis tuleb ära märkida defektse toote nimetus, detaili nimetus ning vea kirjeldus. Pretensioonile peab olema lisatud puuslik.ee poolt väljastatud saatelehe või arve koopia. 

Garantii ei laiene toote loomulikule kulumisele, samuti puidu tekstuuri ja värvitooni muutustele. Garantii ei laiene ka järgnevatel juhtudel: 
– kui mööblit on garantii aja jooksul ostja või kolmandate isikute poolt remonditud; 
– kui mööblit on täiendatud selleks mitte ettenähtud detailidega; 
– kui mööbli vigastused on tekkinud selle oskamatu käsitsemise, hoidmise või transportimise tagajärjel.

NB! puuslik.ee ei anna garantiid puidu tooni muutustele. Kuna tegemist on naturaalsest puidust toodete detailidega, siis võib detailide toonides aja jooksul tekkida muutusi, mis on põhiliselt tingitud valguse pleekivast mõjust. 

Garantii jooksul parandab või asendab puuslik.ee kõik defektsed detailid või tooted nii kiiresti kui võimalik – hiljemalt 60 kalendripäeva jooksul, alates pretensiooni kättesaamisest. 

Garantii andja: 
puuslik.ee